Viktig melding fra styret angående Ekstraordinært årsmøte

bergen-hockey-banner

Sak 2.
Arbeidsgruppen som utreder et eventuelt samarbeid med TIF Viking har behov for mer tid. De vil gi informasjon om prosessen så langt og be om at en endelig avgjørelse utsettes til mer informasjon foreligger. Dette vil være styrets anbefaling til medlemmene og ekstraordinært årsmøtet.

Sak 1.
Godkjenning av styret står på sakslisten som tidligere annonsert.

Se opprinnelig innkalling til ekstraordinært årsmøte her:

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i BIK