Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bergen Ishockey Klubb

bergen-hockey-banner

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i BIK 

Onsdag 17. april kl. 1800 i Bergenshallen

Agenda til medlemmenes avstemning:

1. Godkjenning av styret

Følgende styremedlemmer innstilles.

Styreleder – Runar Jansen
Nestleder – Tor A. Simonsen – 1 år
Renate Nordeide – 2 år
Christoffer Heggholmen – 1 år
Abelone Yndestad Stølås – 2 år
Runar James Jansen – 2 år
Noah Jacobsen Litland – 1 år (Ungdomsrepresentant)
Benedikte Knutsen

Varamedlemmer:
Ole-Christian Traaholt
Dan Patrik Dahl

2. Samarbeid med TIF/ Viking
Som det foregående årsmøtet besluttet så har nå styret i BIK nedsatt et utvalg som skal utforske mulighetene for et samarbeid med TIF/ Viking. (Se vedlagt referat).

Det presiseres at det i forkant av avstemning av underliggende sak vil bli presentert all tilgjengelig informasjon fra de respektive klubbenes styrer.

Representanter fra begge klubbene vil være tilgjengelig for spørsmål.

Det ekstraordinære årsmøtet bes ta stilling til følgende:

Alternativ 1: BIK blir en del av TIF/ Viking med de konsekvenser det innebærer. Dette vil gjennomføres som en styrt prosess mellom klubbene, der klubbene sammen arbeider frem en løsning som ivaretar begge parter på en best mulig måte.

Alternativ 2: BIK legger ned førstedivisjonssatsingen og drives deretter videre som en breddeklubb.

Alternativ 2 er en konsekvens av at klubben slik den drives i dag ikke har økonomi eller sportslige rammer til å fortsette en satsing for herrer i 1 divisjon.

VEDLEGG