Styret

bergen-hockey-banner

Årsmøtet, avholdt 24.03. 2022, valgte følgende styre i Bergen Ishockeyklubb:

Leder – Anne Berit Kolmannskog

Nestleder – Kjetil Laasby

Styremedlem – Geir Brandshaug

Styremedlem – Rune Gildsig

Styremedlem – Gunn Anita Gjøen

Styremedlem – Ane Indregard

Styremedlem – Emil Hjertberg

Styremedlem – Anne Berit Kolmannskog

Styremedlem – Rene Wichman

Styremedlem – Sebastian Berge Høvik (ungdomsrepresentant)

Styremedlem – Egil Ove Fløholm

Varamedlem – Ole-Christian Traaholdt

Kontrollutvalg – Jonny Strømme (leder) + Henning Trengereid + xx (vara)

Disiplinærutvalg – Trond Høviken (leder) + Preben Lindvik + Christine Lampe + Kjersti Asora Sveen