Styret

bergen-hockey-banner

Årsmøtet, avholdt 29.03. 2023, valgte følgende styre i Bergen Ishockeyklubb:

• Leder – Ole Christian Traaholdt

• Nestleder – Geir Brandshaug

• Styremedlem – Jan Konrad Olseth

• Styremedlem – Tor Atle Simonsen

• Styremedlem – Christoffer Heggholmen

• Styremedlem – Viviana Branescu

• Styremedlem – Marit Mehl

• Styremedlem – (Venter på svar)

• Styremedlem – Sebastian Høvik

Vara:

• Emil Hjertberg

• Dan Patrik Dahl

Kontrollutvalg – Jonny Strømme (leder) + Henning Trengereid

Disiplinærutvalg – Trond Høviken (leder) + Preben Lindvik + Kjersti Asora Sveen

Valgkomitè – Leder Nina Yndestad + Jan Nordeide + Vara: Skjalg Klomstad