Styret

bergen-hockey-banner

Årsmøtet, avholdt 17.04. 2024, valgte følgende styre i Bergen Ishockeyklubb:

  • Leder – Runar James Jansen
  • Nestleder – Tor Atle Simonsen
  • Økonomiansvarlig – Renate Nordeide
  • Styremedlem – Christoffer Heggholmen
  • Styremedlem – Abelone Yndestad Stølås
  • Styremedlem – Benedikte Knutsen
  • Styremedlem – Anett Larsen
  • Styremedlem – Noah Jacobsen Litland

Vara:

  • Ole-Christan Traaholt
  • Dan Patrik Dahl

Kontrollutvalg – Jonny Strømme (leder) + Henning Trengereid + Skjalg Klomstad

Disiplinærutvalg – Trond Høviken (leder) + Preben Lindvik + Kjersti Asora Sveen

Valgkomitè