Styret

bergen-hockey-banner

Årsmøtet, avholdt 31.mai 2021 valgte følgende styre i Bergen Ishockeyklubb:

Leder – Martin Guerra Hansen

Nestleder – Geir Brandshaug

Styremedlem – Rune Gildsig

Styremedlem – Gunn Anita Gjøen

Styremedlem – Ane Indregard

Styremedlem – Skjalg Klomstad

Styremedlem – Anne Berit Kolmannskog

Styremedlem – Rene Wichman

Styremedlem – Sanne Flaa (ungdomsrepresentant)

Styremedlem – Malin Kristensen

Varamedlem – Grete Alræk Iversen

Varamedlem –

Kontrollutvalg – Jonny Strømme (leder) + Eirik Mørk + Lise B Nordblom (vara)

Disiplinærutvalg – Trond Høviken (leder) + Preben Lindvik + Christine Lampe + Kjersti Asora Sveen