Verdiarbeid

bergen-ishockey

I henhold til klubbens virksomhetsstrategi skal Bergen Ishockeyklubb kjennetegnes ved å være utviklende, endringsvillig, hardtarbeidende og ambisiøs. Dette er våre grunnleggende verdier.

Bergen Ishockeyklubb skal ha rom for mangfold og stor toleranse for deltakelse. Vi skal gjenspeile det norske samfunnets mangfoldighet og sammensetning, og jobbe for at norsk ishockey skal oppleves som en god arena å komme til. Klubbene er viktige bidragsytere til at de rette holdninger blir gjenspeilet blant lag og spillere. Holdningsarbeidet skal være godt representert i trenerutdanningen vår, og fokus på utvikling av hele mennesket skal stå sentralt i klubbens arbeid. Felles tiltak initiert av NIHF kan danne grunnlaget for lokalt arbeid og lokale tilpasninger.

I Bergen Ishockeyklubb har vi et valgt disiplinærutvalg bestående av 4 medlemmer. Utvalget skal bistå i arbeidet med at verdiarbeid skal stå sentralt i klubben og samtidig være det organet som behandler saker bragt inn for disiplinær behandling. Det er også disiplinærutvalget som mottar og behandler avviksmeldinger.

For sesongen 2022/2023 består utvalget av:

Trond Berge Høvik (leder), Preben Lindvik, Christine Lampe og Kjersti Asora Sveen. Alle valgt for 1 år.

Seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep i idretten. Har du opplevd eller kjenner du til seksuell trakassering og/eller overgrep er det viktig å søke hjelp.

Klubben har utarbeidet både etiske retningslinjer og beredskapsplan for forebygging og håndtering av seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Målet med beredskapsplanen er å forebygge og avdekke vold, seksuelle overgrep og trakassering mot medlemmer som er tilknyttet Bergen Ishockeyklubb. Planen inneholder informasjon om hvordan våre medlemmer skal forholdes seg ved mistanke, ved bekymring og viss akutte overgrep oppstår.

Beredskapsplan for BIK

Etiske retningslinjer for BIK