Avviksrapportering

bergen-hockey-banner

I utgangspunktet ønsker klubben at dens medlemmer og foresatte tar opp kritikkverdige forhold, uønsket adferd og lignende med trenere/lagledere/foreldrekontakt. Klubben erkjenner likevel at det i mange tilfeller kan være formålstjenlig og ønskelig at saker “løftes” til et høyere nivå i klubben. For det formålet kan avviks skjemaet under benyttes. Skjemaet kan og benyttes ved rapportering av mistanke om seksuell trakassering og overgrep.

Avviks skjemaet sendes automatisk til leder av klubbens disiplinærutvalg. Dersom en ønsker kan avvik sendes inn anonymt. Det vil ikke være mulig å spore hvem avsender av skjemaet er.


Hvis du ønsker å være anonym så må du ikke fylle ut du navn og e-postfeltet.