Funksjonærhåndbok

bergen-hockey-banner

Funksjonærhåndboken er et hjelpemiddel til deg som er ny i ett av vervene knyttet til våre lag, og skal gi råd og veiledning for hvordan et ishockeylag f.o.m U8 kan driftes. Funksjonærhåndboken skal være i samsvar med de sportslige retningslinjene i klubben. Dersom funksjonærhåndboken likevel avviker fra retningslinjene, er det alltid retningslinjene som gjelder. Bergen Ishockey Klubb (BIK) har laget noen spilleregler både for spillere, foreldre og støtteapparatet rundt lagene. Disse er beskrevet i Sportslig Handlingsplan. Vi er alle avhengig av et positivt samarbeid for at dette skal fungere optimalt for alle parter i klubben.

Funksjonærhåndboken skal revideres årlig, og det er styret i klubben som er ansvarlig for at dette blir gjennomført. Trenerrollen og sportslig ledelse blir ikke omhandlet i funksjonærhåndboken.

Last ned Funksjonærhåndboken