Kommunikasjonsplan

bergen-hockey-banner

Kommunikasjonsplan for Bergen Ishockeyklubb (BIK)

Formål: Bergen ishockeyklubb har som mål å kommunisere på en effektiv og sikker måte med sine
medlemmer og andre.

Bergen ishockeyklubb benytter følgende informasjonskanaler:
– Spond.com
Hjemmesiden 
– Sosiale medier som Facebook og Instagram
– Google Docs
 
Spond
Spond er klubbens primære kommunikasjonskanal for alle aktive medlemmer, foresatte, trenere, lagledere og andre tilknyttet daglig drift av klubben.
Det er opprettet en rekke grupper tilpasset den til en hver tid gjeldende inndeling av lag og funksjoner.
Her finnes kontaktinformasjon til trenere og lagleder tilknyttet lagene.
Alle medlemmer, foresatte, trenere, lagledere og andre tilknyttet daglig drift av klubben er forventet å holde seg oppdatert via Spond. Informasjonen oppdateres jevnlig/daglig.
Informasjon som primært skal gis via Spond:
– Treningstider
– Kamptider
– Reiseinformasjon
– Dugnader
– Betalinger
– Annet daglig drift

Hjemmeside 
https://www.bergenishockey.no/
Hjemmesiden benyttes primært som klubbens informasjonskanal ut mot publikum og nye medlemmer.
Hjemmesiden er klubbens viktigste profileringsplattform mot media og sponsorer.
Innholdet skal være gjennomarbeidet og ikke gi behov for hyppige oppdateringer.
På hovedsiden under punktet «Aktuelt» vil det være mulig å legge ut korte nyhetssaker av allmenn publikumsinteresse. All informasjon på hjemmesidene skal følge GDPR og inneholde minst mulig informasjon om konkrete personer. Dersom det likevel legges ut slik informasjon må personene ha samtykket til publisering.
Vi opplyser om personvern og samtykke på hjemmesiden.
Ved behov for endringer på hjemmesiden kontakt redaktør.
(p.t. Anne Berit Kolmannskog, abkolma@gmail.com)

Sosiale medier som Facebook og Instagram
Sosiale medier benyttes primært som nyhetskanal ut mot de som ønsker å følge klubben på sosiale
medier. Her kan vi publisere arrangementer og annet av nyhetsverdi fra daglig drift.
 
Google Docs
Google Docs er klubbens arkivsystem. Alle dokumenter som er viktig for driften skal arkiveres her.
Alle personer med tillitsverv i klubben bør ha tilgang til å lese og skrive her.

Bergen Ishockeyklubb
E-post: styreleder@bergenishockey.no
www.bergenishockey.no