Priser

bergen-hockey-banner

Medlemskap

Ved innmelding skal medlemmene registreres med navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Medlemmene skal melde seg inn i klubbens medlemssystem Spond. Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis dersom medlemmet er under 15 år. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.  

Medlemskontingent

Medlemskontingentene ble vedtatt på årsmøtet i Bergen Ishockeyklubb 20. mars 2024.

Medlemskontingenten betales forskuddsvis og faktureres ut i januar måned for alle som allerede er medlemmer, eller umiddelbart etter at man har meldt seg inn i klubben for nye medlemmer. 

Medlemskontingent aktive medlemmer
Medlemskontingent 300,- pr kalenderår.

Familie medlemskap 600,- pr kalenderår. 

Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Støttemedlem
Medlemskontingent 200,- pr kalenderår. Du blir da registret som øvrig medlem og får bl.a. full stemmerett på årsmøtene, klubbens øverste organ. 

Treningsavgifter

Treningsavgiftene ble vedtatt av årsmøtet i Bergen Ishockeyklubb 8. juni 2023. 

Treningsavgiften gjelder for sesongen 2024/2025, og beløpet avhenger av hvilken aktivitet man skal delta på. De ulike prisene for lag/grupper finner man lenger ned på denne siden.

Eksempel: Man melder seg på skøyte- og hockeyskolen for barn for første gang i september. Man må da betale medlemskontingent for inneværende kalenderår, samt treningsavgift for påfølgende sesong for skøyte- og hockeyskolen. Når man kommer til januar, er man ca. midt i sesongen og treningsavgiften har man betalt for hele sesongen. Man vil imidlertid motta en ny faktura for medlemskontingent for det nye kalenderåret. Denne gjelder da for hele kalenderåret, og man skal ikke betale denne på ny til høsten selv om man ønsker å fortsette med aktivitet også kommende sesong.

Betalingsforklaring treningsavgift 

Treningsavgiften blir fakturert i to deler, del 1 i løpet august og del 2 i løpet av januar. I tillegg til treningsavgift del 2 vil du også bli fakturert medlemskontingent for innværende år.

Om en utøver trener/spiller fast med flere lag, skal 70% av treningsavgiften til laget utøver ikke opprinnelig tilhører betales. Dette gjelder ikke utøvere som hospiterer på seniorlagene. 

Søskenmoderasjon på treningsavgiften

50% fra barn nr. 2, den dyreste/eldste betaler full pris. NB! Søskenmoderasjon gjelder kun ved flere barn på aldersbestemte lag (ikke Hockey- og skøyteskolen – her er det egne priser).

Treningsavgiften gjelder for sesongen og blir fakturert i løpet av august og januar, eller umiddelbart etter at man har inngått medlemskap.

Hockey- og skøyteskolen
Hel sesong: 600,-
Ett semester: 400,-

Søskenmoderasjon kr 100,- pr semester, gjelder hvis man har flere barn i klubben.

Aldersbestemte lag 
Treningsavgift U8-U10              2000,-

Treningsavgift U11/U12            3000,-

Treningsavgift U13/U14            4000,-

Treningsavgift U16                     5000,-

Treningsavgift U18                     5000,-

Ekstra skillstreninger (morgen trening) 1000 kr for hele sesongen. 

Seniorlag

Senior damer                           2400,-

Oldboys og Mosjon                   1500,-

Tilbakebetaling av avgifter

Klubben vil ikke tilbakebetale hele, eller deler av treningsavgift mm. dersom man ønsker å avslutte medlemskapet i løpet av sesongen etter at treningsavgift er betalt.

Spillerlisens NIF/NIHF

U8 – U12: kr 0,- og fra U13 må Norges Ishockeyforbunds spillerlisens løses.
Faktura sendes direkte fra NIHF. 

Mer utfyllende info finner du på https://www.hockey.no/

Skøytesliping

Sesongkort U8-U10: 100,-
Sesongkort U11-U14: 200,-
Sesongkort U15-senior: 500,-

Ved å betale sesongkort for sliping, får man et klistremerke på skøyten som gir fri slip av skøytene hele sesongen. Uten denne ordningen har man ikke tilgang til å få slipt skøytene sine i regi av klubben. Slip blir fakturert i forbindelse med treningsavgift del 2 i januar, og man gir beskjed til lagleder hvis man har verv som gir fri slip, eller hvis man ikke ønsker slip av skøyter.