Politiattest

bergen-hockey-banner

Politiattestordningen for frivillige organisasjoner, som Norges Idrettsforbund har vært med på å utarbeide, krever at alle som skal utføre en oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal ha politiattest uten merknader.  

Alle med en slik funksjon i Bergen Ishockeyklubb som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest for Bergen Ishockeyklubb.  

 https://www.politiet.no/tjenester/politiattest