Lagleder

bergen-hockey-banner

Organisering av lagene

Begrepet «lagleder» er ofte ett felles begrep for de ulike funksjonene/oppgavene som er knyttet til de ulike lagene.

Bergen ishockeyklubb anbefaler at hvert alderstrinn, bestående av flere lag, gradvis får engasjert nok foreldre til å bekle rollene nevnt under. Klubben har også utviklet en håndbok – «Funksjonærhåndbok» som gir en beskrivelse av de ulike rollene, samt tips på hva som er lurt å gjøre for å fylle rollene på best mulig måte. Det vil også variere hvilke roller som er nødvendige og viktige på de ulike alderstrinnene.

  • Hovedlagleder
  • Lagleder 
  • Sekretariatsansvarlig
  • Reiseansvarlig
  • Materialansvarlig 
  • Ansvarlig skøytesliper
  • Kasserer
  • Dugnadsansvarlig
  • Foreldrekontakt

Styremedlemmet med ansvar for lagledelse har ansvar for at hvert lag har frivillige til å kunne bekle de ulike funksjonene/oppgavene som lagene har. Det er viktig at de med verv har tillit i foreldregruppen. Hovedlagleder og lagleder skal derfor velges hvert år, og dette gjøres ved reelt valg, enten hemmelig eller ved håndsopprekning. Det er ikke tilstrekkelig at hovedlagleder eller lagleder sier seg villig til å ta vervet. Vedkommende skal velges.

Lagledere sesong 2021/2022

Lag Lagleder E-post
BIK Damer Skjalg Klomstad sklomstad@gmail.com
BIK JU13/14  Gunn Anita Gjøen  71gunnanita@gmail.com
BIK Mosjon Skjalg Klomstad sklomstad@gmail.com
BIK U11/12 Kjeld Hendrik Helland-Hansen   kjeldhh@gmail.com
BIK U11/12  Tine Stuwitz Iversen   tinesiversen@hotmail.com
BIK U13 René Wichman    rene.wichman@gmail.com
BIK U15 Ingrid Kathrin Ingebrigtsen   iki83@icloud.com
BIK U16  Thale Engelsen  thale_engelsen@hotmail.com
BIK U18 Tore Lid  tore@stromme-lid.net
BIK U18  Øystein Vallestad Næss   oystein1977@gmail.com
BIK U8/U10 Torgeir Hasle Enerstvedt     torgeir77@hotmail.com
BIK U8/U10 Bjørn Erik Holmesland  beh@banenor.no
Hockeyskole Gunn Anita Gjøen 71gunnanita@gmail.com
Dommeransvarlig Nils Olof Joakim Westblom    jocke.westblom@gmail.com
Sportsligleder Emil Hjertberg emil.khj@gmail.com