Lagleder

bergen-hockey-banner

Organisering av lagene

Begrepet «lagleder» er ofte ett felles begrep for de ulike funksjonene/oppgavene som er knyttet til de ulike lagene.

Bergen ishockeyklubb anbefaler at hvert alderstrinn, bestående av flere lag, gradvis får engasjert nok foreldre til å bekle rollene nevnt under. Klubben har også utviklet en håndbok – «Funksjonærhåndbok» som gir en beskrivelse av de ulike rollene, samt tips på hva som er lurt å gjøre for å fylle rollene på best mulig måte. Det vil også variere hvilke roller som er nødvendige og viktige på de ulike alderstrinnene.

  • Hovedlagleder
  • Lagleder 
  • Sekretariatsansvarlig
  • Reiseansvarlig
  • Materialansvarlig 
  • Ansvarlig skøytesliper
  • Kasserer
  • Dugnadsansvarlig
  • Foreldrekontakt

Styremedlemmet med ansvar for lagledelse har ansvar for at hvert lag har frivillige til å kunne bekle de ulike funksjonene/oppgavene som lagene har. Det er viktig at de med verv har tillit i foreldregruppen. Hovedlagleder og lagleder skal derfor velges hvert år, og dette gjøres ved reelt valg, enten hemmelig eller ved håndsopprekning. Det er ikke tilstrekkelig at hovedlagleder eller lagleder sier seg villig til å ta vervet. Vedkommende skal velges.