STARTER SNART!

Skøyte- og hockeyskole for barn

Hver høst og vår arrangerer vi skøyte- og hockeyskole for barn i regionen. Treningene foregår i Bergenshallen.

hockeyskolen
Best for barn

Mestringsfølelsen i hockey er stor sammenlignet med mange andre idretter.

Vi arrangerer hvert år skøyte- og hockeyskole for barn i regionen. Treningene foregår i Bergenshallen.

Skøyte- og hockeyskolen er en flott arena for barn der de kan utvikle sine ferdigheter på isen. Mestringsfølelsen i hockey er stor sammenlignet med mange andre idretter.

Treningene er veldig sosiale, og er bygget opp etter trappetrinnsmodellen. Nivå 1-3 er skøyteskole, mens nivå 4-6 er hockeyskole. Etter fullført skole, blir spillerne fordelt på lag etter alder.

Bergen Ishockeyklubb, i samarbeid med REMA 1000, starter opp Skøyte og Hockeyskole for barn mellom 4 og 10 år, lørdag 9. september 2023 i Bergenshallen.  De tre første gangene er gratis prøvetimer.

Påmelding til sesong 2023/2024 - lenke til påmelding øverst på denne siden.

Velkommen til Bergen ishockeyklubb!

hockeyskolen

Informasjon

Nivå 1-3 er skøyteskole, mens nivå 4-6 er hockeyskole. Det eneste du må ta med av utstyr på skøyte- og hockeyskolen er hjelm, votter/hansker og sykkelhjelm som holder i første omgang. Skøyter og annet kan du låne i hallen. Etterhvert blir det behov for eget utstyr, for mer informasjon se under "Utstyr". Etter fullført hockeyskole, blir spillerne fordelt på lag etter alder.

Overgang fra Hockeyskole til aldersbestemte lag
Overgang fra Hockeyskolen til aldersbestemte lag avtales mellom faglig ansvarlig for Hockeyskolen, lagleder på det aktuelle aldersbestemte laget (avhengig av barnets alder) og foresatte. Introduksjon til aldersbestemte lag kan skje gjennom hele sesongen. Ønsker du informasjon om hvilket lag ditt barn overføres til ved endt Hockeyskole anbefaler vi at du tar kontakt med de ansvarlige for Hockeyskolen, Anne Berit Kolmannskog.

Laglederne for de aldersbestemte lagene flytter spilleren i Spond fra Hockeyskolen til lagets Spond gruppe der foresatte kan finne informasjon om treningstider, kamper og dugnader mm. Treningsavgift og medlemsavgift vil også bli sendt ut via lagets Spond-gruppe.

Etter hvert blir riktig hockeyutstyr viktig. Det er forventet at spillere på aldersbestemte lag holder utstyr selv.

De tre første gangene er gratis prøvetimer.

Etter tredje ganger vil du få treningsavgift til betaling i Spond.

Treningsavgift hockeyskolen hel sesong kr 600,- , halv sesong (høst eller vår) 400,-.

Medlemskontigent kr 100,-

HOCKEYSKOLE

 Oppstart lørdag september 9. 2023. Se påmelding på hovedsiden. 

Treninger:

Lørdager kl. 11-12 oppmøte 30 min før.

Her finner dere informasjon om utstyr spillerene trenger etterhvert som behove for sikkerhet øker. Generelt oppfordrer alle spiller til å ha riktig utstyr så tidlig som mulig.  UTSTYR Spillere ISHOCKEY

Vilhelm Bjerknes' vei 24, 5081 Bergen

Telefon: +4753035490

Se kart

Vi oppfordre forestatte til å sitte på tribunen under trening. For de mest uerfarne barna på nivå 1 (nybegynnergruppa) er det greit å ha med seg en voksen på isen. Da må du ha på deg hjelm og skøyter.

Velger du å være med på isen setter vi stor pris på at du også hjelper andre barn ved mulighet. På nybegynnergruppen kan det fort bli mange småtasser og ditt bidrag med en hjelpende hånd er verdifullt.

Hvis barnet ditt ikke lenger trenger din hjelp ønsker vi at du tilbringer tiden på tribunen eller i innbytterboksene. Det vil gjøre det enklere for barnet ditt og treneren å bli godt kjent.

Om du derimot synes det er gøy å være med på is og bidra er du velkommen til å melde deg som frivillig. Ta da kontakt med en trener/lagleder.

Skøyte- og hockeyskolens kontaktpersoner

Sportslig ansvarlig

Dag Rune Klakegg

Skoleansvarlig

Anne Berit Kolmannskog