STARTER SNART!

Skøyte- og hockeyskole for barn

Hver høst og vår arrangerer vi skøyte- og hockeyskole for barn i regionen. Treningene foregår i Bergenshallen.

hockeyskolen
Best for barn

Mestringsfølelsen i hockey er stor sammenlignet med mange andre idretter.

Vi arrangerer hvert år skøyte- og hockeyskole for barn i regionen. Treningene foregår i Bergenshallen.

Skøyte- og hockeyskolen er en flott arena for barn der de kan utvikle sine ferdigheter på isen. Mestringsfølelsen i hockey er stor sammenlignet med mange andre idretter.

Treningene er veldig sosiale, og er bygget opp etter trappetrinnsmodellen. Nivå 1-3 er skøyteskole, mens nivå 4-6 er hockeyskole. Etter fullført skole, blir spillerne fordelt på lag etter alder.

Treningene denne sesongen vil foregå på tirsdager og fredager. Mer info ved å klikke på PÅMELDING!

hockeyskolen

Informasjon

Skøyteskolen:
Her begynner det. Gruppe 1 er for nybegynnere med ingen/lite is-erfaring, gruppe 2 er mellomnivået, gruppe 3 er siste skøytegruppe før deltaker får begynne på hockeyskolen.

Hockeyskolen:
Er også inndelt i 3 grupper. Gruppe 4 er barnehagealder, Gruppe 5 er skolealder (1 og 2 klasse), og Gruppe 6 er eldre skolealder (3 og 4 klasse)

Treningsavgift hel sesong kr 1700,-
Treningsavgift hel sesong søskenmoderasjon kr 1500,- 

Medlemskontigent kr 400,-

 

SKØYTESKOLE-GRUPPE 1a
Alle nybegynnere starter i en av disse gruppene, alt etter ferdigheter,
og gruppe 1 har lavest ferdighetsnivå.

Tirsdag 18:00 – 18:45, isbane 1
Lørdag 10:0 – 10:45, isbane 1

SKØYTESKOLE-GRUPPE 1b
Tirsdag 18:45 – 19:30, isbane 1
Lørdag 11:00 – 11:45, isbane 1

SKØYTESKOLE-GRUPPE 2
Tirsdag 18:00 – 19:00, isbane 2
Lørdag 12:00 – 12:45, isbane 2

SKØYTESKOLE-GRUPPE 3
Tirsdag 18:00 – 19:00, isbane 2
Lørdag 13:00 – 13:45, isbane 2

HOCKEYSKOLE-GRUPPE 4
BARNEHAGEALDER
Torsdag 17:15 – 18:15, isbane 1
Lørdag 10:00 – 11:00, isbane 2

HOCKEYSKOLE-GRUPPE 5
SKOLEALDER 1. og 2. klasse
Torsdag 17:15 – 18:15, isbane 1
Lørdag 10:00 – 11:00, isbane 2

HOCKEYSKOLE-GRUPPE 6
SKOLEALDER 2. og 3. klasse
Torsdag 17:15 – 18:15, isbane 1
Lørdag 10:00 – 11:00, isbane 2

Spesielle ordninger knyttet opp mot Covid- 19:

  • Antall barn pr isflate kan ikke overstige 60, men pga annen aktivitet vil det ofte bli et lavere antall.
  • Pga ovennevnte restriksjoner vil vi foreløpig ikke kunne åpne opp for alle som har meldt seg på, og de som er i primæralder blir prioritert.
  • Nybegynnere som er født 2011, og tidligere, henvises til Hockeygruppa for barn og unge. Her er man allerede i gang med treningene. Følg link for mer informasjon og påmelding.
  • For barn som er født 2016, og senere, må vi avvente oppstart. Ny vurdering blir tatt hver 14 . dag, men slik det ser ut nå vil det ikke bli aktuelt med oppstart før over nyttår. Det jobbes imidlertid med å få på plass et eget tilbud for de yngste barna. Foreløpig vet vi ikke noe om oppstarttidspunkt for dette tilbudet, men vi starter opp så snart vi får anledning.
  • Hvert barn kan kun ha med en-1 foresatt i hallen. Dette gjelder i første omgang kun nybegynnere i «prøvegangene». Utover dette vil kun foreldre som skal hjelpe til på, og utenfor, isen være tilstede i anlegget.
  • Ingen foreldre utover hjelpetrenere, har anledning til å være på isen eller i spillerboksene, og man må holde avstand på utsiden av banen.
  • Garderobene vil ikke bli tilgjengelige som normalt.
  • Alle må registrere seg i Spond (IOS og Android) til hver enkelt trening.

De som melder seg på nå vil havne på venteliste, og nytt inntak vurderes hver 14. dag gjennom hele sesongen. Prisen vil bli justert etter når man få mulighet til å begynne.

Vilhelm Bjerknes' vei 24, 5081 Bergen

Telefon: +4753035490

Se kart

Skøyte- og hockeyskolens kontaktpersoner

Sportslig ansvarlig

Kjell Erik Myreng
M: 415 12 614

Skoleansvarlig

Ernst Falch
M: 454 17 239