Dugnad

bergen-hockey-banner

Bergen Ishockeyklubb er en dugnadsbasert klubb som er avhengig av kompetansen til, og engasjementet fra, alle foresatte til klubbens spillere.

Dugnad og frivillig arbeid

Norsk idrett er bygget opp rundt dugnadsarbeid. Dugnadsinnsatsen gir inntekter, og holder kostnadene for hvert enkelt medlem så lave som mulig.

I BIK er det i hovedsak to typer dugnader:

  1. Å hjelpe til med å gjennomføre eget lags kamper med kioskdrift og sekretariat.
  2. Å hjelpe til med å gjennomføre Herre- og Damelagets kamper med kioskdrift, billettluke og noen andre oppgaver. Alle lag vil bli fordelt kioskvakter i forbindelse med seniorlagenes hjemmekamper. Inntektene fra kiosksalg vil bli fordelt til laget.   

All informasjon om kommende dugnader blir gitt i Spond.