Forsikring / melde skade

bergen-hockey-banner

Alle spiller tilknyttet Bergen ishockeyklubb er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikringsavtalen med Gjensidige – les mer om forsikringen her.

Forsikringen omfatter spiller frem til den dato de fyller 13 år. Etter fylte 13 år må spilleren betale lisens. Les mer om lisen her.

All behandling under alle dekningene utenom offentlig akuttbehandling og tannbehandling krever forhåndsgodkjent av Idrettens skadetelefon for å være dekket av forsikringen. All behandling bestilles av Idrettens skadetelefon.

Melde skade

Akutt fase:
Skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til offentlig legevakt. Påløpte utgifter før man kommer i kontakt med Idrettens skadetelefon, i praksis egenandeler ved offentlig behandling, dekkes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset.

FASE 2 – Utredning:
Skade skal deretter meldes elektronisk til Gjensidige.no eller Idrettens skadetelefon. Idrettens skadetelefon hjelper deg videre med utredning og behandling. Ring Idrettens skadetelefon på 987 02 033 hvis du har behov for hjelp.

Melde inn skade Spillerlisens/skader (hockey.no)

Les mer om typiske skader i ishockey på Skadefri.no
De vanligste skadene (skadefri.no)