Sportsplan

bergen-hockey-banner

Sportslig Handlingsplan for Bergen Ishockeyklubb – “Den røde tråden”.

Handlingsplanen er et dokument som sier hva Bergen Ishockeyklubb (BIK) står for, hva klubben kan tilby og hva som forventes av alle som er involvert.

Handlingsplanen er utarbeidet av sportslig leder,
sportslig utvalg og styret. Lagledere, trenere og spillere i klubben, samt ressurspersoner i og utenfor klubben har deltatt i arbeidet. Det er viktig at alle som er involvert i klubben er kjent med og følger handlingsplanen.

Handlingsplanen er inndelt i to deler. Første del er en generell del, del to er retningslinjer og mål for de enkelte trinnene, fra Hockeyskolen-U18.

Bergen Ishockeyklubb skal tilby aktivitet til spillere fra hockeyskolen og opp til 1. div. herrer og Bambusa-liga kvinner. Vi ønsker å bidra til at barn fra hockeyskolen og oppover får et positivt forhold til ishockey, samtidig som at det skal være fokus på sosial utvikling. Vi ønsker at alle som er delaktige i BIK skal ha respekt for hverandre og godta ulikheter. Dette skal gjelde alle involverte, de som er aktive hockeyspillere, de som har ulike verv og foresatte. Dette er grunnleggende for at klubben skal utvikle seg både sportslig og som en sosial arena.

I BIK skal det være plass til alle. Alle skal følger de regler, retningslinjer og krav som til enhver tid er gjeldende på de ulike nivåene. For å drive BIK behøver vi hjelp av ulike slag. Selv om du ikke er eller har vært aktiv hockeyspiller, finnes det mange muligheter for å bidra. Du kan være med å støtte, hjelpe og arbeide for å gi våre spillere de beste mulighetene til utvikling, og til å etter hvert kunne måle krefter mot de beste lagene i regionen og landet.

Velkommen til Bergen Ishockeyklubb BIK!

Last ned Sportslig Handlingsplan – “Den røde tråden”