Fair Play

bergen-hockey-banner

Gjennom Fair Play-prosjektet skal vi sammen bidra til at vi praktiserer og utvikler en Fair Play-kultur i norsk ishockey.

Norges Ishockeyforbund, klubber og regioner skal nå jobbe sammen om to nye tiltak. Disse tiltakene er en del av vårt pågående holdningsarbeid, hvor vi ønsker å bidra til at spillere, støtteapparat, dommere, foreldre og publikum skal oppleve at norsk ishockey er en god og trygg arena å komme til.

Fair Play-vert

Både trener og lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med kamp. For å sikre en fin ramme rundt aktiviteten, innfører vi nå egne Fair Play-verter på alle kamper innen barneidretten (t.o.m. U13/JU13). Fair Play-vertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen, og sørge for at både dommere og utøvere får tilstrekkelig med støtte. Tiltaket skal sikre gode holdninger både mot dommere, spillere og andre på tribunen. Denne Fair Play-verten har en tydelig og respektert rolle under kampen, samtidig som de kan fungere som hyggelig vert for hjemmelaget når bortelaget ankommer hallen.

Fair Play-verten vil ha på seg en egen Fair Play-vest. Vestene skal oppbevares på et sted i hallen som er lett tilgjengelig. Det er arrangørklubbens lagleder sin jobb å utse en Fair Play-vert til hver hjemmekamp og turnering innenfor barneidretten. Nedenfor følger en oversikt over vertens oppgaver før, under og etter kamp.  

Før kampen: 

Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene til Norges idrettsforbund (NIF). 

Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er, samt ha telefon for å ringe 113. 

Ønske både lag og dommere velkommen. 

Under kampen:

Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. 

Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til foreldrevettregler og klubbens verdier. 

Påse at alle tilskuere oppholder seg borte fra spillerboksene under kamp og i pauser. 

Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommere. 

Etter kampen: 

Ta initiativ til rydding på tribunen

Takke begge lag og dommere

Dommerarmbind

Vi ønsker å bidra til trygghet for våre yngste dommere, og sørge for gode opplevelser i starten av deres dommerkarriere. For å synliggjøre at vi har med barn å gjøre, og for øke bevisstheten rundt dette, har vi denne sesongen innført egne Fair Play-armbind for dommere under 18 år.    

I kampreglementet §2-5 pkt. 6 står det følgende:      

Dommere under 18 år skal i alle serier fra og med årsklassen U15 og nedover bære armbind for å vise at de er mindreårige.          

Klubbene er selv ansvarlige for å oppsøke dommerne under 18 år og dele ut armbindene i forkant av alle kamper.    

Fair Play-prosjektet er sponset av Profileringsspesialisten AS, NIHF-samarbeidspartner og leverandør av profileringsprodukter.