Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bergen Ishockey Klubb

bergen-hockey-banner

Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i BIK

Onsdag 22. mai kl. 1800 i Bergenshallen

Agenda til medlemmenes avstemning:

  1. ​Samarbeid med TIF/ Viking
    Som det ordinere årsmøtet besluttet så har styret i BIK nedsatt et utvalg som skal utforske mulighetene for et samarbeid med TIF/ Viking. (Se vedlagt referat fra ordinært årsmøte 20. mars og ekstraordinært årsmøte 17. april.)

Det presiseres at det i forkant av avstemning av underliggende sak vil bli presentert all tilgjengelig informasjon fra de respektive klubbenes styrer. Representanter fra begge klubbene vil være tilgjengelig for spørsmål.

Det ekstraordinære årsmøtet bes ta stilling til følgende:

Alternativ 1: BIK blir en del av TIF/ Viking med de konsekvenser det innebærer. Dette vil gjennomføres som en styrt prosess mellom klubbene, der klubbene sammen arbeider frem en løsning som ivaretar begge parter på en best mulig måte.

Alternativ 2: BIK legger ned førstedivisjonssatsingen og drives deretter videre som en breddeklubb.

Alternativ 2 er en konsekvens av at klubben slik den drives i dag ikke har økonomi eller sportslige rammer til å fortsette en satsing for herrer i 1 divisjon.

  1. Godkjenning av styremedlem

Følgende styremedlem innstilles:

Anett Larsen – 2 år

  1. Valg av valgkomité

Styret har ikke lyktes å finne kandidater til valgkomité. Styret håper at mulige kandidater vil melde seg.

Vedlegg