Vellykket gjennomført årsmøte

Filmmaker & Photographer Stian Servoss

Årsmøtet i Bergen Ishockeyklubb ble gjennomført mandag 31.mai kl.18.00.

Tilstede var 19 stemmeberettigede medlemmer.

Gunn Anita Gjøen og Skjalg Klomstad loset forsamlingen gjennom sakslisten med stødig hånd. På vegne av styret fikk ordstyrerne og god anledning til å orientere årsmøtet om arbeidet som styret har gjennomført gjennom en utfordrende sesong med tanke på epidemien og konsekvensene for spesielt seriespill for alle årsklasser.

Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling til nytt styre og tillitsvalgte med akklamasjon.

Protokoll fra årsmøtet vil bli utarbeidet og publisert her på klubbens nettsider.

Årsmøtet ble rundet av kl.20.30

Vi benytter oss av anledningen til å takke for oppmøtet.