Om klubben

bergen-hockey-banner

Klubbens historie

Bergen Ishockeyklubb ble stiftet i 1997 og er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Ishockeyforbund (NIHF) og Norges Ishockeyforbund Region Sørvest. Bergen Ishockeyklubb holder til i Bergenshallen på Slettebakken i bydelen Årstad i Bergen. Spillerne er fordelt på ulike lag som deltar i seriespill administrert av NIHF og regionen. Klubben har et seniorlag som deltar i Bambusa-ligaen for kvinner og et seniorlag som deltar i 1.divisjon ishockey for herrer.

Bergen Ishockeyklubb er en dugnadsbasert klubb som er avhengig av kompetansen til, og engasjementet fra, spillernes foresatte. Årsmøte er klubbens øverste myndighet og avholdes første kvartal hvert år. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Årsmøte vedtar organiseringen av klubben og Styret. Styret har det øverste ansvaret for alle operative og sportslige forhold i klubben.

Verdier

Bergen Ishockeyklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett: 
Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende. 

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Bergen Ishockeyklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. 

Bergen Ishockeyklubb sine verdier: Utviklende, endringsvillig, hardtarbeidende og ambisiøs.

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Her er en illustrasjon på hvordan klubbens virksomhetsstrategi er bygget opp:

Henvendelser til klubben rettes til post@bergenishockeyklubb.no