Er du vår nye daglig leder?

bergen-hockey-banner

Stillingsannonse:
DAGLIG LEDER TIL BERGEN ISHOCKEYKLUBB
Bergen Ishockeyklubb (BIK) søker en engasjert og resultatorientert daglig leder til å lede klubbens
daglige drift og koordinere dens totale aktivitet. Du vil jobbe tett med idrettsgruppene og styret, og
ha et delegert ansvar for klubbens strategiske utvikling, merkevarebygging og sponsorarbeid.

Oppgaver:
– Delegert ansvar for klubbens daglige ledelse og koordinering av dens totale aktivitet.
– Ansvar for strategisk utvikling av klubben, merkevarebygging og sponsorarbeid, i samarbeid
med idrettsgruppene og Styret.
– Avlaste styret og sportslig utvalg i å legge forholdene til rette for toppklubbutvikling og
talentutvikling i BIK.
– Avlaste styret i forbindelse med kommunikasjon mot samarbeidspartnerne; særforbund,
idrettsråd, kommune og idrettskretsen.
– Bygge en god og konstruktiv organisasjonskultur i klubben.
– Bidra til et positivt engasjement blant idrettslagets medlemmer og frivillige.
– Eventuelt andre oppgaver etter avtale med Styret.

Kvalifikasjoner:
– Relevant utdannelse innen økonomi, markedsføring eller idrettsledelse.
– Erfaring fra ledelse av organisasjoner, ideelt eller kommersielt.
– God forståelse for idrettsmiljø og relasjonsbygging.
– Sterke kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide med ulike interessenter.

Søknadsfrist: 11.06.
Lønn: Etter avtale
Spørsmål om stillingen kan rettes til Ole Christian Traaholt, mob. 988 18 118.
Søknad sendes til ole.traaholt@gmail.com.