Innkalling: Ekstraordinært årsmøte i Bergen Ishockeyklubb

bergen-hockey-banner

Til medlemmer i Bergen Ishockeyklubb

Saksliste for ekstraordinært årsmøte i Bergen Ishockeyklubb 2023
Styret viser til innkalling av ekstraordinært årsmøte
Årsmøtet avholdes den 08.06.23 i Bergenshallen, kafeteriaen kl.18:00-19:00
Under følger saklisten for årsmøtet:
● Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
● Sak 2: Velge dirigent(er)
● Sak 3: Velge protokollfører(e)
● Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
● Sak 5: Godkjenne innkallingen
● Sak 6: Godkjenne saklisten
● Sak 7: Godkjenne forretningsorden
● Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning,
kontrollutvalgetsberetning og revisors beretning.
● Sak 9: Godkjenne fortsatt spill i 1. divisjon for herrelaget.
● Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
● Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett.
● Sak 12. Endre innkaliingsfrist på ekstraordinært årsmøte til 1 uke.