Årsmøte i Bergen Ishockeyklubb 2022

bergen-hockey-banner

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.02.22
Årsmøtet avholdes den 24.03.22 i Bergenshallen kl.18:00-20:00

Saksliste
https://www.bergenishockey.no/wp-content/uploads/2022/03/Saksliste-arsmote-2022.pdf
Valg
https://www.bergenishockey.no/wp-content/uploads/2022/03/Valg-BIK-2022-.pdf
Årsberetning
https://www.bergenishockey.no/wp-content/uploads/2022/03/Årsberetning-BIK-2021-1.pdf


Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle innkommende saker
Ingen saker
Sak 10: Orientering saker
10.1 Orientering om klubbens planer om veien videre v/ styreleder
10.2 Medlemskontingent
Aktive medlemmer:
Ingen endring
Støttemedlem:
Ingen endering
Treningsavgift:
Ingen endring
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Foreta følgende valg

 • 12.1 Styret:
 • leder
 • nestleder
 • 8 styremedlemmer – 2 varamedlemmer
 • 12.2 Kontrollutvalg: – 2medlemmer:
 • 1 varamedlem:
  12.3 Valgkomité:
 • leder
 • medlemmer
 • varamedlem
  12.4 Disiplinærutvalg – 3 personer (leder + 2 medlemmer)