Årsmøte 2023

bergen-hockey-banner

Styret i Bergen ishockeyklubb innkaller til årsmøte:

Onsdag 29. mars. 2023. Kl. 18:00-20:00 i Bergenshallen.

Forslag til saker sendes til styreleder@bergenishockey.no innen 15. mars 2023.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
Medlemmer som ikke har fylt 15 år og ellers oppfyller medlemskriterier har også forslagsrett til årsmøtet.

Foreløpig saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle innkommende saker
Sak 10: Orientering saker
10.1 Orientering om klubbens planer om veien videre v/ styreleder
10.2 Medlemskontingent  og treningsavgift
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 12: Foreta følgende valg: se vedlegget valgkomiteens innstilling
12.1 Styre:
-leder
– nestleder
– 8 styremedlemmer – 2 varamedlemmer
12.2 Kontrollutvalg:
– 2 medlemmer:
– 1 varamedlem:
12.3 Valgkomité:
– leder
– medlemmer
– varamedlem
12.4 Disiplinærutvalg – 3 personer (leder + 2 medlemmer)