Årsmøte 2022

bergen-hockey-banner

Styret i Bergen ishockeyklubb innkaller til årsmøte torsdag 24.mars. 2022. Kl. 18:00-20:00.
Sted for årsmøte og saksliste bekjentgjøres på klubbens kommunikasjonskanaler senest 1 uke før møtet.

Forslag til saker for årsmøtet sendes til styreleder@bergenishockey.no innen 14. mars 2022.

For å være stemmeberettiget på årsmøtet må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer som ikke har fylt 15 år og ellers oppfyller medlemskriterier har også forslagsrett til årsmøtet.

Innkalling vil også bli utsendt på e-post til medlemmer som har registrert e-post i medlemssystemet Spond.