Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Ishockeyklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 22. mars kl 18:00 på klubbrommet i Bergenshallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8. mars til styreleder@bergenishockey.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Tore Lid