Ekstraordinært årsmøte er kansellert!

Elstraordinært årsmøte er kansellert.

Tid: tirsdag 12. september kl 18:00

Sted : Klubbrommet

Styret kaller med dette inn klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte. Styret har behov for å øke antall styremedlemmer for å håndtere den siste tids økning i arbeidsmengde.

Sak:

--Valg av styremeldemmer

Vel møtt

Tore Lid, Styreleder